2005 Διάκριση του ερευνητού Κωνσταντίνου Ν. Κανελλόπουλου

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ N. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Το βιβλίο Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας του Ερευνητή του ΚΕΠΕ Κωνσταντίνου Ν. Κανελλόπουλου και των Κωνσταντίνου Γ. Μαυρομαρά και Θεόδωρου Μ. Μητράκου, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών κατά την πανηγυρική της συνεδρία της 29ης Δεκεμβρίου 2005 με το βραβείο του Ιδρύματος Καθηγητού Πανεπιστημίου Χαραλάμπους Γ. Σεπεντζή ως η «καλύτερη επιστημονική μελέτη με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη», που δημοσιεύτηκε από 1-1-2002 έως 31-12-2004.

 

Στο απόσπασμα της Τάξεως Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, που αναγνώστηκε κατά τη βράβευση, σημειώνεται ότι η «βραβευόμενη μελέτη αναφέρεται σε ένα σημαντικό διαρθρωτικό πρόβλημα: τις σχέσεις της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Εξετάζει θέματα που είναι χρήσιμα για την άσκηση πολιτικής σε ένα τομέα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας, κάνει υποδείξεις για ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων, κυρίως όμως παρέχει έδαφος συζητήσεως για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών δομών».

 

Το απονεμηθέν βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ προς τους συγγραφείς Κωνσταντίνο Ν. Κανελλόπουλο, Ερευνητή Α’ Βαθμίδας του ΚΕΠΕ, Κωνσταντίνο Γ. Μαυρομαρά, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, και Θεόδωρο Μ. Μητράκο, Οικονομολόγο της Τράπεζης της Ελλάδος.

 

Το εν λόγω βιβλίο πρωτοεκυκλοφόρησε στην Σειρά Μελέτες του ΚΕΠΕ το 2003 με αύξοντα αριθμό 50 και αναδημοσιεύτηκε το 2004.