2006 Παρουσίαση μελέτης της ερευνήτριας Αναστασίας Λαμπροπούλου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Η Ακαδημία Αθηνών παρουσίασε σε δημόσια συνεδρία την Μελέτη της Αναστασίας Λαμπροπούλου, με τίτλο Η ελληνική γεωργία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην μικρή αίθουσα της αρχαιολογικής εταιρείας -Πανεπιστημίου 22- την Πέμπτη 6 Απριλίου 2006, ώρα 6 μ.μ. Η παρουσίαση έγινε από τον ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δρακάτο.