2008 Διάκριση του ερευνητού Προδρόμου-Ιωάννου Κ. Προδρομίδη

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Το βιβλίο A regional analysis of declared incomes in Greece (H περιφερειακή ανάλυση του δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα) του Ερευνητή του ΚΕΠΕ Προδρόμου Προδρομίδη, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών κατά την πανηγυρική της συνεδρία της 30ης Δεκεμβρίου 2008 με το βραβείο του Ιδρύματος Καθηγητού Πανεπιστημίου Χαραλάμπους Γ. Σεπεντζή ως η «καλύτερη επιστημονική μελέτη με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη», που δημοσιεύτηκε από 1-1-2005 έως 31-12-2007.

 

Στο απόσπασμα της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών που αναγνώστηκε κατά τη βράβευση, σημειώνεται ότι η βραβευόμενη μελέτη εξετάζει την χωρική κατανομή του εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα βάσει των στοιχείων της απογραφής του 2001 και των δηλωθέντων εισοδημάτων του 2002 που αφορούν στο προηγούμενο έτος [δηλ. το 2001]. Από την οικονομετρική ανάλυση προκύπτουν σημαντικά ευρήματα που επιτρέπουν τη διεξοδικότερη διερεύνηση των αγορών εργασίας και της παραγωγικής συγκροτήσεως της χώρας σε τοπικό επίπεδο.

 

Το απονεμηθέν βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ προς τον συγγραφέα, Ερευνητή Β’ Βαθμίδας του ΚΕΠΕ.

 

Το εν λόγω βιβλίο πρωτοεκυκλοφόρησε στη Σειρά Μελέτες του ΚΕΠΕ το 2006 με αύξοντα αριθμό 63 και αναδημοσιεύτηκε το 2007.