1 Ιουνίου 2006. Η Περιφερειακή Διάσταση της Νοσηλευτικής Κίνησης στην Ελλάδα. Περιφερειακές Ροές Ασθενών

Α. Κώτση