1 Ιουνίου 2011. Εργαλεία και προτάσεις για την περιφερειακοποίηση του ΕΣΠΑ

Π. Προδρομίδης, Θ. Τσέκερης