10 Μαρτίου 2010. Παρουσιάσεις δύο βιβλίων

Της Θ.Ζερβού «Η Εξέλιξη και Προβληματισμός για τη Βιωσιμότητα του Συνταξιοδοτικού Συστήματος» από τον Χ. Σκιαδά (ΙΚΑ).
Των Λ.Αθανασίου, Θ.Ζερβού και Α.Κώτση «Οικονομική και Δημογραφική Βιωσιμότητα του Κοινωνικοασφλιστικού συστήματος» από τον Π. Τήνιο (Π. Πειραιώς).