10 Οκτωβρίου 2019. Μια ποσοτική ανάλυση της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, 2004-2016

Π. Προδρομίδης, Λ.  Ζαγγελίδης