15 Δεκεμβρίου 2011. Το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος 1825-1940.

Γ. Δερτιλής (EHESS – Paris, ΕΚΠΑ)