16 Ιουνίου 2010. Μέτρηση της παραγωγικής δυναμικότητας και της βέλτιστης χρήσης των πόρων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία

Ρ. Καραγιάννη