16 Μαΐου 2008. Παρουσίαση βιβλίου του Ι.Παναγόπουλου «Βασιλεία ΙΙ: Περιγραφή και Συνέπειες για το Τραπεζικό Σύστημα»

Χ. Γκόρτσος (Πάντειο Π.)