16 Ιανουαρίου 2015. Ειδική εκδήλωση παρουσιάσεως και επιβραβεύσεως εργασιών τριών υποψηφίων διδακτόρων

Α. Παπαδόπουλος (ΟΠΑ), Α. Τριανταφύλλου (ΕΚΠΑ), Π. Λάππας (ΟΠΑ)