17 Απριλίου 2019. H τραπεζική χρηματοδότηση της εγχωρίου παραγωγής μετά το πρώτο μνημόνιο, Ιουν.2010-Δεκ.2018

Π. Προδρομίδης