17 Μαρτίου 2015. O ρόλος της αβεβαιότητος στις επενδύσεις: μια έρευνα βάσει στοιχείων της αγοράς κατοικίας έξι χωρών του ΟΟΣΑ

Μ. Χονδροκούκη (ΟΠΑ)