2 Απριλίου 2009. Modeling the bank lending behavior in a capital regulated framework

Ι. Παναγόπουλος, A. Σπηλιώτης (ΤτΕ), Στ. Καραγιάννης