2 Ιουνίου 2009. Παρουσίαση βιβλίου του Π. Προδρομίδη «The spatial distribution of male and female employment and unemployment in Greece»

Ι. Ψυχάρης (Πάντειο Π.)

Υλικό παρουσιάσεως