21 Ιουλίου 2014. Η φορολογική πολιτική στα προϊόντα καπνού στην Ελλάδα, τα έσοδα του δημοσίου και το λαθρεμπόριο

Γ. Σκίντζη και Φ. Οικονόμου