26 Νοεμβρίου 2013. Αυστραλία-Ελλάδα: Προοπτικές και διδάγματα από την επιτυχημένη πορεία της αυστραλιανής οικονομίας

J. Bloomfield (Πρεσβ. Αυστραλίας), Π. Μηταράκης (Υφυπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)

Δελτίο Τύπου