22 Μαρτίου 2005. Παρουσίαση του τιμητικού τόμου για τα 45 έτη του ΚΕΠΕ «Δοκίμια Οικονομικής Ανάλυσης»

Θ. Λιανός (ΟΠΑ), I. Mουρμούρας (Π. Μακεδονίας), Α. Ατζουλάτος (Π. Πειραιώς)

Εισαγωγή

Υλικό Παρουσιάσεως