28 Μαρτίου 2008. Stochastic shocks of the European and the Greek fluctuations

Ν. Γεωργικόπουλος, Κ. Λέων (Δημοκρίτειο Π. Θράκης)