2 Νοεμβρίου 2007. Παρουσίαση βιβλίου των Α. Μπαλφούσια και Κ. Κωτσή «Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην ΕΕ-15 και δυνατότητες εφαρμογής του στην Ελλάδα»

Π. Τσακλόγλου (ΟΠΑ)