3 Φεβρουαρίου 2016. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας στις παγκόσμιες αγορές: η περίπτωση των φρέσκων βρώσιμων και μη βρώσιμων αγροτικών προϊόντων

Π. Παρασκευαΐδης