30 Απριλίου 2014. Συζήτηση για τον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια

Π. Λιαργκόβας (Π. Πελοποννήσου), Δ. Καιρίδης (Πάντειο Π.), J. Bastian (Task Force for Greece), X. Τσαρδανίδης (ΙΔΟΣ)

Πρόγραμμα