31 Μαρτίου 2005. Determining the Order of Differencing and the True Generating Model using Information Criteria

Χ. Αγιακλόγλου (Π. Πειραιώς)