31 Οκτωβρίου 2013. Προκλήσεις και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας

Χ. Σταϊκούρας (Αναπλ. Υπ. Οικoνομικών, ΟΠΑ), Φ. Σαχινίδης (τ. Υπ. Οικονομικών), Γ. Σταθάκης (βουλευτής, Π. Κρήτης), Ν. Φίλιππας

Δελτίο Τύπου.