7 Νοεμβρίου 2013. Η Ελληνική Οικονομία ανάμεσα στο χθες και στο αύριο: οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος

Κ. Μίχαλος (ΕΒΕΑ)

Δελτίο Τύπου