31 Μαρτίου 2015. Είναι η αντίδραση της ανεργίας στις μεταβολές του ΑΕΠ μη συμμετρική; Μια προσέγγιση κεκαλυμμένης συν-ολοκλήρωσης

Α. Κουτρούλης, Ι. Παναγόπουλος, Ε. Τσούμα