4 Νοεμβρίου 2013. Το λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα.

Ν. Γεωργικόπουλος, Έ. Αθανασίου, Β. Σκίντζη (Π. Πελοποννήσου), Γ. Σκίντζη, Α. Χύμης

Δελτίο Τύπου