4 Δεκεμβρίου 2014. Μαθήματα από την αναδιάρθρωση χρέους του 2012

M. Ξαφά (Ε.F. Consulting)