6 Αυγούστου 2013. Συμφιλιώνοντας τον Milton Friedman με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και προχωρώντας την ένα βήμα μπροστά

P. D’Anselmi (Tor Vergata – Rome), Α. Χύμης