6 Φεβρουαρίου 2009. Παρουσίαση βιβλίου του Β.Νότη «Πολυμερείς Εμπορικές Διαπραγματεύσεις: Εμπόριο Υπηρεσιών»

Τ. Γιαννίτσης (ΕΚΠΑ)