8 Νοεμβρίου 2007. Growth empirics: evidence from Greek regions

Σ. Καραγιάννης, Ν. Μπένος