9 Ιανουαρίου 2014. Παρουσίαση του «Δείκτη Φόβου για την Ελλάδα»

Χ. Σταϊκούρας (Αναπλ. Υπ. Οικoνομικών, ΟΠΑ),  Κ. Συριόπουλος (Π. Πατρών), Ν. Φίλιππας.

Δελτίο Τύπου