Σεπτέμβριος 2013 και εξής

Ενημέρωση ξένων διπλωματικών αποστολών σε θέματα οικονομικής φύσης. Ορισμένες εξ αυτών επισκέπτονται τον Οργανισμό για διεξοδικότερες συζητήσεις με ερευνητές του ΚΕΠΕ.