14-16 Δεκεμβρίου 2014 – Χειμερινό Συνέδριο της Πολυεθνούς Κοινωνίας για την Χρηματοοικονομική (ΜFS)

Χειμερινό Συνέδριο της Πολυεθνούς Κοινωνίας για την Χρηματοοικονομική (ΜFS).

(Σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Πρόγραμμα