30 Μαΐου 2013 – Ημερίδα για την κοινωνική συνοχή και οικονομική κρίση

Ημερίδα για την κοινωνική συνοχή και οικονομική κρίση.

Πρόγραμμα