12. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ–ΕΚΤΥΠΩΣΗ–ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ–ΕΚΤΥΠΩΣΗ–ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»