2015_05 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ KAI ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ KAI ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»