2015_08 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016