2015_09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠΕ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠΕ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016