9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ–ΕΚΤΥΠΩΣΗ–ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014