ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

(Tα περιοδικά με αλφαβητική σειρά. Περιοδικά που αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στις καταστάσεις EconLit, ABS, ABDC, Scopus, Thomson Reuters SSCI κ.ά.)

 

Agribusiness

 • 2008. Panagopoulos Y., Reziti I. “Asymmetric price transmission in the Greek agri-food sector: Some tests.” 24(1): 16-30.

Agricultural Economics

 • 2005. Katranidis S., Nitsi E., Bullock D.S. “The Effects of EU Corn, Cotton, and Sugar Beet Policies on Greek Producers: A Multi-Market Analysis.” 33(s3): 423–430.
 • 2007. Chymis A., James H., Konduru S., Pierce V., Larson R. “Asymmetric Information in Cattle Auctions: The Problem of Revaccinations.” 36(1): 79-88.

Agricultural Economics Review

 • 2011. Kaditi E., Nitsi E. “Vertical and Horizontal Decomposition of Farm Income Inequality in Greece”. 12(1): 69-80.

Annals of Operations Research

 • 2004. Ioannou G., Prastacos G.P., Skintzi G. “Inventory positioning in multiple product supply chains.” 126(1): 195-213.
 • Υπό δημοσίευση. Karagiannis R. “A System-of-equations Two-stage DEA Approach for Explaining Capacity Utilization and Technical Efficiency.”

Applied Economics Letters

 • 2010. Panagopoulos Y. “Basel II and the money supply process: Some empirical evidence from the Greek banking system.” 17(10): 973-976.
 • 2014. Kontolaimou A. “An efficiency analysis of European banks considering hierarchical technologies.” 21(10): 692-696.

Applied Economics

 • 2005. Prodromidis P. “Estimating women’s time use: based on British survey evidence from 1986-7.” 37(13): 1505-1521.
 • 2008. Prodromidis K., Prodromidis P. “Returns to Education: The Greek Experience, 1988-1999.” 40(8): 1023-1030.

Applied Financial Economics

 • 2007. Tsouma E. “Stock return dynamics and stock market interdependencies.” 17(10): 805-825.
 • 2011. Konstantakopoulou I., Tsionas E. “The Business Cycle in Eurozone Economies (1960 to 2009).” 21(20): 1495-1513.
 • 2011. Kollintzas T., Konstantakopoulou I., Tsionas E. “Stylized Facts of Money and Credit over the Business Cycle.” 21(23): 1735-1755.

Biofuels, Bioproducts & Biorefining

 • 2010. Soldatos P., Lychnaras V., Panoutsou C., Cosentino S.L. “Economic viability of energy crops in the EU: the farmer’s point of view.” 4(6): 637–657.

Biomass & Bioenergy

 • 2007. Monti A., Fazio S., Lychnaras V., Soldatos P., Venturi G. “A full economic analysis of switchgrass under different scenarios in Italy estimated by BEE model”. 31(4): 177-185.
 • 2008. Panoutsou C., Namatov, I., Lychnaras V, Nikolaou A. “Biodiesel Options in Greece.” 32(6): 473-481.
 • 2010. Lychnaras V., Schneider U.A. “Multi-farm economic analysis of perennial energy crops in Central Greece, taking into account the CAP reform.” 35(1): 700-715.

British Journal of Sociology

 • 1994. Cavounidis J. “Conjugal Power and Synchronic Differentiation in Productive Organization.” 45(3): 407-425.

Communist and Post-Communist Studies

 • 2001. Panagiotou R. “Estonia’s Success: Prescription or Legacy?” 34(2): 261-277.

Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering

 • 2004. Stathopoulos A., Tsekeris T. “Hybrid meta-heuristic algorithm for the simultaneous optimization of the O-D trip matrix estimation.” 19(6): 421-435.
 • 2008. Stathopoulos A., Dimitriou L., Tsekeris T. “Fuzzy modeling approach for combined forecasting of urban traffic flow.” 23(7): 521-535.

Cyprus Economic Policy Review

 • 2009. Prodromidis P. “Determining the Labour-Market Areas of Cyprus from the 2001 Commuting Flows.” 3(2): 57-72.
 • 2013. Petralias A., Petros S., Prodromidis P. “Greece in recession: Economic predictions, mispredictions, forecast suggestions and policy recommendations.” 7(2): 53-80.

Economic Modelling

 • 2012. Prodromidis P. “Modeling male and female employment policy in Greece from local data.” 29(3): 823–839.
 • 2012. Kontolaimou A., Mourtos I., Kouretas K., Tsekouras K. “Technology Gaps in European Banking: Put the blame on inputs of outputs?” 29(5): 1978-1808.

Economics Bulletin

 • 2008. Caporale G.M., Economou F., Philippas N. “Herding behaviour in extreme market conditions: the case of the Athens Stock Exchange.” 7(17): 1-13.
 • 2008. Kollintzas T. Konstantakopoulou I., Tsionas E. “New evidence on stylized facts of the business cycle: An International Investigation (1960-2004).” 28(16): A0.
 • 2009. Kollintzas T., Konstantakopoulou I.,  Tsionas E. “Stylized Facts of Prices and Interest Rates over the Business Cycle.” 29(4): 2624-2638.

Ekonomia

 • 2000. Panagopoulos Y. “Efficiency wage vs. institutional hypothesis: A disaggregated wage determination process of the Greek industry (1980 – 1995).” 4(1): 18–53.

Emerging Markets Finance and Trade

 • Υπό δημοσίευση. Karagiannis S., Panagopoulos Y., Vlamis P. “The response of bank retail rates to money market rates in BRIC Economies: An Application of the Disaggregated GETS Model.”

Empirical Economics

 • Yπό δημοσίευση. Petralias A., Prodromidis P. “Price discovery under crisis: Uncovering the determinant factors of prices using efficient Bayesian model selection methods.”

Empirical Economics Letters

 • 2008. Karagiannis R., Chatziprokopiou M. “Measuring and Explaining Technical Efficiency of Greek Public Hospitals.” 7(1): 17-23.

Engineering Economics

 • 2012. Τsekeris T. “Disaggregate analysis of gasoline consumption demand of Greek households.” 23(1): 41-49.

Environment and Planning A

 • 2011. Tsekeris T. “Public expenditure competition in the transport sector: Inter-modal and spatial considerations for Greece.” 43(8): 1981-1998.

Environmental Modelling and Assessment

 • 2013. Nikolaou I., Chymis A., Evangelinos K. “Environmental Information, Asymmetric Information and Financial Markets: A Game-Theoretic Approach.” 18(6): 615-628.

European Journal of Transport and Infrastructure Research

 • 2005. Tsekeris T., Stathopoulos A. “Demand-oriented approach to estimate the operational performance of urban networks with and without traffic information provision.” 5(2): 81-96.

European Planning Studies

 • 2013. Vogiatzoglou K., Tsekeris T. “Spatial agglomeration of manufacturing in Greece: Sectoral patterns and determinants.” 21(12): 1853-1872.

European Research Studies

 • 2006. Panagopoulos Y., Spiliotis A. “Testing money supply endogeneity: The case of Greece.” 6(1-2): 85-102.
 • Υπό δημοσίευση.  Kaditi E., Nitsi E. “Estimating taxpayers’ reporting decision using regression quantiles.”

European Spatial Research and Policy

 • 2010. Prodromidis P. “Analysing Local Employment and Unemployment in Greece under Conventional Zoning Regimes and Partitions Extracted from the Data.” 17(1): 61-91.

European Transport Research Review

 • 2012. Niavis S., Tsekeris T. “Ranking and causes of inefficiency of container seaports in South-Eastern Europe.” 4(4): 235-244.

Food Economics-Acta Agriculturae Scandinavica

 • 2010. Larbi W., Chymis A. “The Impact of the Government Policies and Incentives to Promote the Export of Agricultural Products in Tunisia: Case of Olive Oil.” 7(2-4): 107-118.

Greek Review of Social Research

 • 2003. Cavounidis J. “Gendered Patterns of Migration to Greece.” 110A: 221-238.

IEE Proceedings Intelligent Transport Systems (εξελίχτηκε σε/πλέον υφίσται ως IET Intelligent Transport Systems)

 • 2006. Stathopoulos A., Tsekeris T. “Methodology for processing archived ITS data for reliability analysis in urban networks.” 153(1): 105-112.

IET Intelligent Transport Systems

 • 2009. Stathopoulos A., Τsekeris T. “Economy of information in congested transport systems.” 3(3): 336-344.

Interdisciplinary Description of Complex Systems

 • 2013. Koulouris A., Katerelos I., Tsekeris T. “Multi-equilibria regulation agent-based model of opinion dynamics in social networks.” 11(1): 51-70.

Intereconomics: Review of European Economic Policy

 • 2009. Athanassiou E. “Fiscal Policy and the Recession: The case of Greece.” 44(6): 364-372.

International Journal of Computational Economics and Econometrics

 • 2009. Karagiannis R., Velentzas K. “A Comparison of Alternative Parametric Efficiency Estimates Using Rank-sum Test Statistic.” 1(2): 195-209.

International Journal of Economics

 • 2007. Karagiannis S., Panagopoulos Y., Vlamis P. “The Banking Policy Transmission Mechanism through Interest Rates: The Case of Bulgaria, Greece and France.” 1(2): 91-99.

International Journal of Economics and Business Modeling

 • 2012. Mohamed M., Chymis A., Shelaby A. “Determinants of Organic Food Consumption in Egypt.” 3(3): 183-191.

International Journal of Financial Services Management

 • 2007. Kontolaimou A., Psallidas D., Pseiridis A. “An exlanatory investigation of mission statements of banks in South Eastern European countries: customers vs society?” 2(1/2): 82-99.

International Journal of Industrial and Systems Engineering

 • 2008. Dimitriou L., Stathopoulos A., Tsekeris T. “Reliable stochastic design of road network systems.” 3(5): 549-574.

International Journal of Manpower

 • 2014. Prodromidis P. “Approaching the female labor supply from the unpaid work and non-work functions.” 35(5): 643-670.

International Journal of Production Economics

 • 2008. Skintzi G., Ioannou G., Prastacos G.P. “Investigating Warehousing Policies.” 112(2): 955-970.

International Journal of Transport Economics

 • 2008. Tsekeris T. “Consumer demand analysis of complementarity-substitution relationships among passenger transport modes in Greece.” 35(3): 415-449.

International Migration

 • 2002. Cavounidis J. “Migration in Southern Europe and the Case of Greece.” 40(1): 45-70.
 • 2010. Lianos T., Cavounidis J. “Immigrant Remittances, Stability of Employment and Relative Deprivation.” 48(5): 118-139.

International Migration Review

 • 2006. Cavounidis J. “Labour Market Impact of Migration: Employment Structures and the Case of Greece.” 40(3): 635-660.

International Review of Applied Economics

 • 2010. Panagopoulos Y., Spiliotis A., Reziti I., “Monetary and banking policy transmission through interest rates: An empirical application to the USA, Canada, UK and Eurozone.” 24(2): 119-136.

International Review of Financial Analysis

 • 2013. Philippas N., Economou F., Kostakis A., Babalos V. “Herding behavior in REITs: Novel tests and the role of financial crisis.” 29: 166-174.
 • 2015. Economou F., Gavriilidis C., Kallinterakis V., Yordanov N. “Do fund managers herd in frontier markets – and why?” 40: 76-87.

Investment Management and Financial Innovations

 • 2015. Economou F., Hassapis C. “Foreign direct investment inflows determinants in four South European economies.” 12(3): 68-75.

Journal of Agricultural & Food Industrial Organization

 • 2014.  Katsoulacos Y., Konstantakopoulou I.,  Metsiou E.,  Tsionas E. “Quantitative price tests in antitrust market definition with an application to the savory snacks markets.” 12(1): 1-33.

Journal of Air Transport Management

 • 2009. Tsekeris T. “Dynamic analysis of air travel demand in competitive island markets.” 15(6): 267-273.
 • 2011. Tsekeris T. “Greek airports: Efficiency measurement and analysis of determinants.” 17(2): 139-141.

Journal of Balkan and Near East Studies

 • 2010. Panagiotou R. “Effects of the Global Economic Crisis on South-east Europe.” 12(2): 187-194.
 • 2011. Panagiotou R. “Albania and the European Union: From Isolation to Integration.” 13(3): 357-374.

Journal of Banking and Finance

 • 2010. Kontolaimou A., Tsekouras K. “Are the cooperatives the weakest link in European banking? A Non-parametric Metafrontier Approach.” 24(8): 1946-1957.

Journal of Business Cycle Measurement and Analysis

 • Υπό δημοσίευση. Tsouma E. “Dating Business Cycle Turning Points: The Greek Economy during 1970-2012.”

Journal of Communist Studies and Transition Politics

 • 2004. Panagiotou R., Bourantonis D. “Russia’s Attitude toward the Reform of the United Nations Security Council: 1990-2000.” 20(4): 79-102.
 • 2011. Panagiotou R. “The Centrality of the United Nations in Russian Foreign Policy.” 27(2): 195-216.

Journal of Economic Asymmetries

 • 2007. Vlamis P. “Default Risk of the UK Real Estate Companies: Is there a Macro-economy Effect?” 4(2): 99-117.

Journal of European Economic History

 • 2009. Prodromidis P. “Economic Environment, Policies and Inflation in the Roman Empire up to Diocletian’s Price Edict.” 38(3): 567-605.

Journal of European Real Estate Research

 • 2008. Karousos E., Vlamis P. “The Greek Construction Sector: An Overview of Recent Developments.” 1(3): 254-266.

Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

 • 2011. Economou F., Kostakis A., Philippas N. “Cross-country effect in herding behaviour: Evidence from four South-European markets.” 21(3): 443-460.
 • 2015. Economou F., Gavriilidis K., Goyal A., Kallinterakis V. “Herding Dynamics in Exchanged Groups: Evidence from Euronext.” 34: 228-244.

Journal of Maps

 • 2008. Stathopoulos A., Tsekeris T. “The Athens Dynamic Traffic Map for multimodal travel information services.” 4(1): 119-133.

Journal of Modern Greek Studies

 • 1983. Cavounidis J. “Capitalist Development and Women’s Work in Greece.” 1(2): 321 – 338.

Journal of Policy Modeling

 • 2010. Karagiannis S., Panagopoulos Y., Vlamis P. “Interest Rate Pass-Through in Europe and the US: Monetary Policy after the Financial Crisis.” 32(3): 323–338.
 • 2014. Konstantakopoulou I., Tsionas E. “Half a century of Empirical Evidence of Business Cycles in OECD countries.” 36(2): 389-409.

Journal of Post Keynesian Economics

 • 1998. Panagopoulos Y., Spiliotis A. “The determinants of commercial banks’ lending behavior: Some evidence for Greece.” 20(4): 649–672.
 • 2008. Panagopoulos Y., Spiliotis A. “Alternative money theories: A G7 testing.” 30(4): 607-629.

Journal of Property Investment and Finance

 • 2011. Benos N., Karagiannis S., Vlamis P. “Spatial Effects of the Property Sector Investment on Greek Economic Growth.” 29(3): 233-250.
 • 2014. Vlamis P. “Greek Fiscal Crisis and Repercussions for the Property Market.” 32(1): 21-34.

Journal of Public Transportation

 • 2008. Tsekeris T., Dimitriou L. “Modeling participation and consumption in the Greek inter-urban public transportation market.” 11(2): 85-104.

Journal of Real Estate Finance and Economics

 • 2006. Patel K., Vlamis P. “An Empirical Estimation of Default Risk of the UK Real Estate Companies.” 32(1): 21-40.

Journal of Real Estate Literature

 • 2009. Panagopoulos Y., Vlamis P. “Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II.” 17(2): 295-310.

Journal of Southern Europe and the Balkans (εξελίχτηκε σε/πλέον υφίσται ως Journal of Balkan and Near East Studies)

 • 2008. Panagiotou R. “FYROM’s Transition: On the Road to Europe?” 10(1): 47-64.

Journal of Transport Geography

 • 2006. Tsekeris T., Stathopoulos A. “Gravity models for dynamic transport planning: development and implementation in urban networks.” 14(2): 152-160.

Journal of Transportation and Statistics

 • 2006. Tsekeris T., Stathopoulos A. “Measuring variability in urban traffic flow by use of principal component analysis.” 9(1), 49-62.

Journal of Transportation Engineering

 • 2005. Tsekeris T., Stathopoulos A. “Quasidynamic network assignment procedure with transient demand matrices.” 131(2): 89-100.
 • 2008. Tsekeris T., Stathopoulos A. “Treating uncertain demand information in origin-destination matrix estimation with traffic counts.” 134(8): 327-337.
 • 2010. Tsekeris T., Stathopoulos A. “Short-term prediction of urban traffic variability: Stochastic volatility modeling approach.” 136(7): 606-613.

Journal of Urban Economics

 • 2013. Tsekeris T., Geroliminis N. “City size, network structure and traffic congestion.” 76(1): 1-14.

Labour Economics

 • 2013. Clark K., Kanellopoulos N.C. “Low pay persistence in Europe.” 23(C): 122-134.

Metroeconomica

 • 2012. Karagiannis S., Panagopoulos Y., Spiliotis A. “Modelling banks’ lending behaviour in a capital regulated framework.” 63(2): 389–416.

Netnomics: Economic Research and Electronic Networking

 • 2009. Dimitriou L., Tsekeris T. “Evolutionary game-theoretic model for dynamic congestion pricing in multi-class traffic networks.” 10(1): 103-121.
 • 2009. Dimitriou, L., Tsekeris T., Stathopoulos, A. “Joint design and pricing of urban highways with spatial and user group heterogeneity.” 10(1): 141-160.
 • 2009. Tsekeris T., Voβ S. “Design and evaluation of road pricing: State–of-the-art and methodological advances.” 10(1): 5-52.
 • 2011. Tsekeris T., Vogiatzoglou K. “Spatial agent-based modeling of household and firm location with endogenous transport costs.” 12(2): 77-98.

New Medit

 • 2006. Lychnaras V., Rozakis S. “Economic analysis of perennial energy crop production in Greece under the light of the new CAP.” 5(3): 29-37.

Operational Research: An International Journal

 • 2003. Skintzi G., Coats T., Ioannou G., Prastacos G.P. “Modeling facilities for head injuries in London.” 3(3): 197-212.
 • 2012. Karagiannis R., Velentzas K. “Productivity and Quality Changes for Public Hospitals in Greece.” 12(1):69-81.

Panoeconomicus

 • 2010. Kouretas G., Vlamis P. “The Greek Crisis: Causes and Implications.” 57(4): 391-404.

Public Transport: Planning and Operations

 • 2010. Tsekeris T., Voβ S. “Public transport and road pricing: A survey and simulation experiments.” 2(1-2): 87-109.

Quarterly Review of Economics and Finance

 • 2009. Tsouma E. “Stock returns and economic activity in mature and emerging markets.” 49(2): 668-685.

Regional Science Inquiry

 • 2012. Prodromidis P. “The spatial and temporal patterns of declared income across Greece: 2001-8.” 4(2): 183-190.
 • 2014. Prodromidis P. “Analyzing the Greek elections results of 2000 under different spatial structures.” 6(1): 59-79.

Review of Development Economics

 • 2011. Karagiannis S., Panagopoulos Y., Vlamis P. “Symmetric or Asymmetric Interest Rate Adjustments? Evidence from Southeastern Europe.” 15(2): 370-385.

Review of Urban & Regional Development Studies

 • 2006. Prodromidis P. “Functional Economies or Administrative Units in Greece: What Difference does it make for Policy?” 18(2): 144-164.

Scottish Journal of Political Economy

 • 2004. Prodromidis P. “Re-estimating Female Domestic Work: Based on the British Survey Evidence from 1986-7.” 51(3): 443-449.

Social Responsibility Journal

 • 2014. Skouloudis A., Chymis A., Stuart A., Evangelinos K. “Corporate social responsibility: a likely causality of the crisis or a potential exit-strategy component? A proposition development for an economy under pressure.” 10(4): 737-755.

Socio-Economic Planning Sciences

 • 2014. Tsekeris T. “Multi-sectoral interdependencies of regional public infrastructure investments.” 48(4): 263-272.

South Eastern Europe Journal of Economics

 • 2004. Cavounidis J. “Migrants to Greece from the Balkans.” 2(2): 35-59
 • 2007. Athanassiou E. “Prospects of Household Borrowing in Greece and their Importance for Growth.” 5(1): 63-75.
 • 2010. Prodromidis P. “Identifying Spatial Labor Markets in Greece from the 2001 Travel-to-Work Patterns.” 8(1): 111-128.
 • 2013. Cavounidis J. “Migration and the Economic and Social Landscape of Greece.” 11(1): 59-78.
 • 2014. Petralias A, Petros S., Prodromidis P. “Analyzing the unleaded gasolone retail price patterns in Greece: Apr.2011-Dec.2012.” 12(2): 215-241.

Southeast European and Black Sea Studies

 • 2008. Panagiotou R. “Greece and FYROM: the Dynamics of Economic Relations.” 8(3): 227-251.
 • 2013. Panagiotou R. “The Greek Crisis as a Crisis of EU Enlargement: how will the Western Balkans be affected?” 13(1): 89-104.

Spoudai

 • 2000. Alexakis C., Panagopoulos Y., Spiliotis A. “A Granger-causality analysis on the public deficit – money supply relationship: Some evidence for Greece.” 50(3-4): 3-19.
 • 2000. Panagopoulos Y. “Testing hysteresis in a Phillips-type aggregated wage equation: The case of Greece (1960 – 1999).” 50(3-4): 56-73.
 • 2009. Kollintzas T., Konstantakopoulou I., Tsionas E. “An International Investigation of the Austrian Theory of the Business Cycle.” 59(1-2): 19-37.

Theoretical Economics letters

 • 2014. Tsouma E. “The Link between Output Growth and Real Uncertainty in Greece: A Tool to Speed up Economic Recovery?” 4(1): 91-97.

Transition Studies Review

 • 2011. Tsekeris T., Tsekeris C., Karabelias G. “Exploring the role of Greece in the development of infrastructure networks in Southeastern Europe.” 18(1): 99-111.

Transport Policy

 • 2014. Tsekeris T., Souliotou A. “Graph-theoretic evaluation support tool for fixed-route transport development in metropolitan areas.” 32: 88-95.

Transport Reviews

 • 2003. Stathopoulos A., Tsekeris T. “Framework for analysing reliability and information degradation of demand matrices in extended transport networks.” 23(1): 89-103.

Transportation Planning and Technology

 • 2005. Stathopoulos A., Tsekeris T. “Methodology for validating dynamic origin-destination matrix estimation models with implications for advanced traveler information systems.” 28(2): 93-112.

Transportation Research Part C

 • 2008. Dimitriou L., Tsekeris T., Stathopoulos A. “Adaptive hybrid fuzzy rule-based system approach for modeling and predicting urban traffic flow.” 16(5): 554–573.

Transportation Research Record – Journal of the Transportation Research Board.

 • 2003. Tsekeris T., Stathopoulos A. “Real-time dynamic origin-destination matrix adjustment with simulated and actual link flows in urban networks.” 1857: 117-127.
 • 2004. Stathopoulos A., Tsekeris T. “Enhanced dynamic origin-destination matrix updating with long-term flow information.” 1882: 159-166.
 • 2006. Tsekeris T., Stathopoulos A. “Real-time traffic volatility forecasting in urban arterial networks.” 1964: 146-156.