8 Ιουνίου 2010

Επίσκεψη στο ΚΕΠΕ του καθ. James Kenneth Galbraith, και συνάντησή του με ερευνητές του ΚΕΠΕ με αντικείμενο συζήτησης την διεθνή οικονομική κρίση.