ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ