ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤIΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑIΣIΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EUROPE 2000, ADAPT, RACE