22 Μαΐου 2024

Κυκλοφόρησε η ειδική έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο «Το στατιστικό εργαλείο προσδιορισμού της δίκαιης τιμής των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό εξέταση» τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική, των Πρόδρομου Προδρομίδη και Παντελή Λάππα.

Για την ειδική έκδοση πατήστε εδώ.