22 Σεπτεμβρίου 2014

Το ΚΕΠΕ δίνει βήμα και επιβραβεύει τους νέους επιστήμονες

 

Το ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς του για την στήριξη των νέων επιστημόνων και την ενίσχυση της έρευνας στη χώρα μας, δίνει βήμα σε νέους επιστήμονες και προσκαλεί υποψηφίους διδάκτορες και διδάκτορες που έλαβαν το διδακτορικό δίπλωμα κατά το τρέχον έτος στην οικονομική επιστήμη (πιο συγκεκριμένα, στα είκοσι πεδία που ορίζει το επιστημονικό περιοδικό Journal of Economic Literature), να υποβάλουν μη δημοσιευμένη εργασία από το αντικείμενο τους, υπό την μορφή επιστημονικού άρθρου (research paper), έως την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014, με την προοπτική να παρουσιαστεί σε ειδική ημερίδα που θα οργανώσει το ΚΕΠΕ το διάστημα 19-21 Δεκεμβρίου 2014.

Το κείμενο μπορεί να είναι γραμμένο στην ελληνική ή την αγγλική. Η πρώτη σελίδα θα φέρει τον τίτλο της εργασίας, το όνομα του συγγραφέως, το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο η εργασία θα υποβληθεί ή υπεβλήθη για την λήψη του διδακτορικού, περίληψη έως 200 λέξεων, έναν τουλάχιστον κωδικό πεδίου JEL στο οποίο η εργασία εντάσσεται, έως πέντε λέξεις-κλειδιά, μια εισαγωγική υποσημείωση με τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέως (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, email κ.ά.) και δεύτερη εισαγωγική υποσημείωση με το όνομα του επιβλέποντος καθηγητού και ευχαριστίες ή άλλες πληροφορίες που ο συγγραφέας κρίνει σκόπιμες. Τα άρθρα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν έναν ή το πολύ δύο συγγραφείς.

Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα βραβευτούν με χρηματικό έπαθλο χιλίων ευρώ, έκαστη.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.