3 Απριλίου 2015

Το ΚΕΠΕ, μετά από ενέργειες του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, Καθηγητή κ. Ν. Φίλιππα, εντάχθηκε στην Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης (www.asecu.gr). Αυτή η αναγνώριση ανοίγει νέους δρόμους και συνεργασίες για το ΚΕΠΕ με ένα μεγάλο δίκτυο Πανεπιστημίων και θα μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σε ερευνητικά και διδακτικά προγράμματα.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.