ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ερευνητικό Σεμινάριο

Το πρόγραμμα τoυ ερευνητικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

Πέμπτη, 10-10-2019. Π. Προδρομίδης, Λ. Ζαγγελίδης «Μια ποσοτική ανάλυση της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, 2004-2016».

Τετάρτη, 17-04-2019. Π. Προδρομίδης «H τραπεζική χρηματοδότηση της εγχωρίου παραγωγής μετά το πρώτο μνημόνιο, Ιουν.2010-Δεκ.2018».

Τετάρτη, 23-05-2018. Αικ. Τσούμα, Ι. Κουντούρη, Φ. Οικονόμου, Γ. Παναγόπουλου, Γ. Σκίντζη «Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα: Έσοδα και ελαστικότητες».

Τετάρτη, 20-09-2017. «Ν. Χριστοδουλάκης «Χρέος, Φορολογία και Ασφαλιστικό Σύστημα: Μια εναλλακτική πρόταση.».

Τετάρτη, 31-05-2017. Α. Κοντόλαιμου, Ι. Κωνσταντακοπούλου, Π. Προδρομίδης «H αγορά βιβλίου στην Ελλάδα: Το ζήτημα της ενιαίας τιμής βιβλίου».

Τετάρτη, 26-04-2017. Π. Προδρομίδης «Προσδιορίζοντας τις τοπικές αγορές εργασίας της Ελλάδος από τις ροές εργαζομένων από τους συνήθεις τόπους κατοικίας στους συνήθεις τόπους εργασίας».

Τετάρτη, 03-02-2016. Πάρις Παρασκευαΐδης «Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας στις παγκόσμιες αγορές: η περίπτωση των φρέσκων βρώσιμων και μη βρώσιμων αγροτικών προϊόντων».

Πέμπτη, 28-01-2016. Ευθυμία Κυριακοπούλου «Atmospheric Pollution in Rapidly Growing Industrial Cities: Spatial Policies and Land Use Patterns».

Τρίτη, 12-05-2015. Paolo D`Anselmi, Α. Χύμης «Επεκτείνοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Δημόσια Διοίκηση».

Τρίτη, 21-04-2015. Θ. Τσέκερης «Ανάλυση δικτύου των διακλαδικών σχέσεων και των κλάδων κλειδιών της ελληνικής οικονομίας».

Τρίτη, 31-03-2015. Α. Κουτρούλης, Γ. Παναγόπουλος, Ε. Τσούμα «Είναι η αντίδραση της ανεργίας στις μεταβολές του ΑΕΠ μη συμμετρική; Μια προσέγγιση κεκαλυμμένης συν-ολοκλήρωσης».

Τρίτη, 17-03-2015. Μ. Χονδροκούκη «O ρόλος της αβεβαιότητος στις επενδύσεις: μια έρευνα βάσει στοιχείων της αγοράς κατοικίας έξι χωρών του ΟΟΣΑ».

Τετάρτη, 21-01-2015. Π. Προδρομίδης «Κλαδικές εξειδικεύσεις και αναπτυξιακές τάσεις στις Ελλαδικές περιφέρειες: Εξελίξεις και μαθήματα από την εξαετία 2008-2013».

Τετάρτη, 22-10-2014. Ν. Βαγιονής, Σ. Σκούλτσος «Ο Ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας στο διεθνή και ελληνικό τουρισμό».

Τετάρτη, 1-10-2014. Α. Χύμης «Εθνική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και θεσμικές συνθήκες: μια διερευνητική μελέτη»

Το πρόγραμμα τελεί υπό διαμόρφωση και οι προτάσεις εντάξεως νέων εισηγήσεων-παρουσιάσεων ευπρόσδεκτες.

Στην σειρά σεμιναρίων του ΚΕΠΕ παρουσιάζονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες στα αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης και εμπειρικής αναλύσεως, καθώς και του σχεδιασμού πολιτικής.

 

Στους φοιτητές που παρακολουθούν την σειρά των σεμιναρίων στο τέλος κάθε εξαμήνου παρέχεται πιστοποίηση. Εικονοσκοπήσεις των εισηγήσεων παρέχονται σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προαγωγή της γνώσεως και έρευνας στην χώρα μας, κατόπιν συμφωνίας. Υπεύθυνος οργάνωσης είναι ο Α. Χύμης.

 

Αυτονόητα, οι γνώμες, κρίσεις και παρεμβάσεις που εκφέρονται στα σεμινάρια είναι των επιστημόνων και παρισταμένων που τις διατυπώνουν και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαία θέσεις του ΚΕΠΕ.

 

Π. Προδρομίδης