ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το ΚΕΠΕ δίνει την δυνατότητα πρακτικής ασκήσεως σε επί πτυχίω και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (σε συνεννόηση με τα πανεπιστημιακά τους τμήματα). Οι ασκούμενοι μαθαίνουν στην πράξη πως διενεργείται η έρευνα από την επεξεργασία στοιχείων ως την ανάλυση.

 

Εξοικειώνονται με στατιστικό λογισμικό και εργαλεία, τα οποία εν συνεχεία αξιοποιούν. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών επιστημών και διεθνών οικονομικών σχέσεων με υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας (άνω του 7) ιδίως στην Μικροοικονομική και Μακροοικονομική και συναφή μαθήματα. Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστικών φύλλων.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες υπεύθυνος είναι ο ερευνητής Π. Προδρομίδης.