ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι ερευνητές του ΚΕΠΕ περιοδικώς παρουσιάζουν ευρήματα των ερευνών τους και προτάσεις για σημαντικά θέματα της ελληνικής οικονομίας εκτός Αθηνών. Κατά τις παρουσιάσεις αυτές, αλλά και μετά από αυτές, εξηγούν σε φοιτητές οικονομικών σχολών πώς διενεργούν οικονομικές έρευνες και εμπειρικές αναλύσεις, συμπληρώνοντας έτσι το θεωρητικό υπόβαθρο που η νέα γενιά αποκτάει κατά τις σπουδές της. Οι συνεδρίες είναι εν γένει ανοιχτές και στο ευρύτερο κοινό που ενδεχομένως θα ήθελε να τις παρακολουθήσει και να εξοικειωθεί με τα θέματα. Για περαιτέρω διευκρινήσεις, πληροφορίες και προτάσεις διεξαγωγής στην πόλη σας επικοινωνήστε με τον ερευνητή Π. Προδρομίδη.